Logotyp na etiketách a uzávěrech vyrobených před novou vyhláškou

UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU NA ZÁKLOPCE NEBO UZÁVĚRU VYROBENÝCH PŘED NABYTÍM NOVÉ VYHLÁŠKY

logotyp vechny barvy

Přechodné ustanovení novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (konkrétně novely č. 26/2017) stanoví, že:

Přechodná ustanovení:

3. Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína neoznačená logotypem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vína naplněná do obalů určených pro spotřebitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opatřen příslušný obalový materiál. 

Z uvedeného vyplývá, že na etikety (k vínům s CHOP a CHZO) pořízené před nabytí účinnosti zákona (tj. před 1. 4. 2017) se vztahuje výše zmíněné přechodné období (tj. nevztahuje se na ně ustanovení para 16 odst. 4 zákona). 

 

Tyto informace nám poskytlo Oddělení pro víno z Ministerstva zemědělství České republiky.