Logotyp na etiketách a uzávěrech

Značení vín logotypem

V souvislosti s novelou vinařského zákona platnou od dubna 2017 musí vinaři používat jednotné značení vín s garantovaným původem v České republice.

logotyp new

Umístění logotypu na etiketách a uzávěrech před nabytím nové vyhlášky

Přechodné ustanovení novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (konkrétně novely č. 26/2017) stanoví, že:

Přechodná ustanovení:

3. Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína neoznačená logotypem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vína naplněná do obalů určených pro spotřebitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opatřen příslušný obalový materiál. 

Z uvedeného vyplývá, že na etikety (k vínům s CHOP a CHZO) pořízené před nabytí účinnosti zákona (tj. před 1. 4. 2017) se vztahuje výše zmíněné přechodné období (tj. nevztahuje se na ně ustanovení para 16 odst. 4 zákona). 

Tyto informace nám poskytlo Oddělení pro víno z Ministerstva zemědělství České republiky.

Umístění logotypu na etiketě

vlajka_etiketa

Logotyp je určený pro uvádění na obalu určeném pro spotřebitele vína s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením vyrobená z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky. 

Logotyp se uvede na etiketě v hlavním zorném poli. Zorným polem rozumíme část etikety, kde jsou uvedeny všechny povinné údaje. (Pokud máte pouze přední etiketu bude logotyp na ní, pokud máte přední a zadní bude logotyp na zadní etiketě). Musí byt na bílém podkladu. Výška loga je 12 - 16 mm, barevnost je určena dle Pantone vzorníku, v souladu s daným vzorem. 

Umístění logotypu na záklopce nebo šroubovém uzávěru

logotyp vechny barvy

Logotyp je určený pro uvádění na obalu určeném pro spotřebitele vína s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením vyrobená z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky. 

Logotyp se uvede na horní části uzávěru. Musí být na bílém podkladu. Výška loga je 12-16 mm, barevnost je určena dle Pantone vzorníku, v souladu s daným vzorem. 

Dané údaje čerpáme ze SZPI - Označování vína

0
0
0
s2sdefault